Diana Badi

Diana Badi

Diana Badi | Journalist, kommunikatør og foredragsholder. Teknologioptimist. Alltid veldig nysgjerrig. | hei@poptek.no
Side 2 av 5 1 2 3 5